Hồ sơ lập dự án đầu tư xây dựng

PHẦN I: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DO KHÁCH HÀNG TỰ LÀM.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

1.Dự án đầu tư xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu chủ yếu sau đây:

 • Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng
 • Có phương án thiết kế và phương án công nghệ phù hợp
 • An toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường
 • Bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

2.Đối với những công trình xây dựng có quy mô lớn, trước khi lập dự án chủ đầu tư xây dựng công trình phải lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư.

Nội dung chủ yếu của báo cáo đầu tư xây dựng công trình bao gồm sự cần thiết đầu tư, dự kiến quy mô đầu tư, hình thức đầu tư; phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động các nguồn vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ; tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án.

3.Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn nhà nước, ngoài việc phải bảo đảm các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này việc xác định chi phí xây dựng phải phù hợp với các định mức, chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng ban hành và hướng dẫn áp dụng. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì phải bảo đảm kịp thời vốn đối ứng.

MỤC ĐÍCH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 1. Lập dự án đầu tư xây dựng mục đích xin cấp phép đầu tư hợp thức hóa hồ sơ.
 2. Lập dự án đầu tư xây dựng để xin giấy phép xây dựng;
 3. Tư vấn lập dự án đầu tư để bổ sung hồ sơ vay vốn ngân hàng.
 4. Mục tiêu về chất lượng công trình xây dựng;
 5. Mục tiêu về thời gian thực hiện;
 6. Mục tiêu về chi phí (giá thành);
 7. Mục tiêu về an toàn lao động;
 8. Mục tiêu về vệ sinh môi trường;
 9. Mục tiêu về quản lý rủi ro;

ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

+ Tính khoa học: Trước khi lập dự án đầu tư phải có một quá trình nghiên cứu tỷ mỷ. Tính toán thận trọng và chính xác từng nội dung dự án. Khi lập dự án đầu tư xây dựng, người soạn thảo phải lưu ý về công nghệ, tài chính.

+ Tính thực tiễn khi lập dự án đầu tư xây dựng: Dù tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng có tốt đến đâu thì yêu cầu đầu tiên là nội dung dự án phải được nghiên cứu xác định trên đánh giá các điều kiện và hoàn cảnh có liên quan trực tiếp, gián tiếp đến hoạt động đầu tư. Có nghĩa phải đánh giá chính xác sự tác động môi trường với dự án.

+ Tính pháp lý: Khi thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng, phải đảm bảo người soạn thảo dự án, lập dự án đầu tư phải dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc các thông tư nghị định của tỉnh, địa phương có dự án muốn thực hiện để đảm bảo đúng theo pháp luật giúp dự án được thực hiện nhanh chóng.

+ Tính đồng nhất: việc thực hiện tư vấn lập dự án đầu tư phải tuân thủ đúng các quy định chung theo quy định của ngành chức năng về hoạt động đầu tư đó là quy trình lập dự án, các thủ tục, quy định về đầu tư, các cơ quan liên quan, thời gian thực hiện….

HỒ SƠ PHÁP LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 1. 1 Đối với các dự án đầu tư sửa chữa nhưng không làm thay đổi quy mô, tính chất công trình. Các dự án mua sắm thiết bị thì hồ sơ pháp lý dự án đầu tư xây dựng bao gồm:
 •  Tờ trình xin xét duyệt dự án do chủ đầu tư trình cơ quan cấp quyết định đầu tư;
 •  Dự án đầu tư với nội dung nêu trên.
 1. 2 Đối với các dự án xây dựng mới thì hồ sơ pháp lý dự án đầu tư xây dựng gồm:
 •  Tờ trình xin xét duyệt dự án đầu tư xây dựng do chủ đầu tư trình cơ quan cấp quyết định đầu tư;
 • Dự án đầu tư với nội dung nêu trên;
 • Ý kiến bằng văn bản của Kiến trúc sư trưởng Thành phố về quy hoạch và kiến trúc.
 1. 3 Đối với dự án xin phê duyệt do điều chỉnh thì hồ sơ pháp lý dự án đầu tư xây dựng gồm: Tờ trình xin xét duyệt lại dự án do chủ đầu tư trình cấp quyết định đầu tư
 • Bản thuyết minh giải trình lý do phải xin điều chỉnh.
 • Tất cả mọi giấy tờ này đều có văn bản quy định của nhà nước khi sử dụng dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công ty sẽ cung cấp cho quý khách hàng toàn bộ và hướng dẫn điền đầy đủ cụ thể.

SỐ LƯỢNG HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

– Các dự án nhóm C: 03 bộ
 – Các dự án nhóm B: 05 bộ
 – Các dự án nhóm A: 07 bộ

Đối với các dự án tư nhân như lập dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng, khu dân cư thì cần 2 bộ.
Sau thời gian quy định, việc xét duyệt hồ sơ lập dự án đầu tư xây dựng sẽ được thông báo đến đơn vị chủ đầu tư, trường hợp nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư các vấn đề cần bổ sung để hoàn tất hồ sơ.

NỘI DUNG HỒ SƠ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ: Các loại tài liệu cần chuẩn bị

 • Lập đề cương dự án;
 • Thảo luận, thống nhất về nội dung đề cương của dự án;
 • Thu thập thông tin về dự án;
 • Lập dự toán chi phí đầu tư các hạng mục;
 • Tính toán chi phí hoạt động của dự án;
 • Xác định nhu cầu vốn, nguồn vốn để đầu tư phác thảo cụ thể trong bảng tư vấn lập dự án đầu tư;
 • Phân tích về thị trường nguyên liệu đầu vào khi tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng;
 • Đánh giá về công nghệ của việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Xây dựng phương án nhân sự, tổ chức quản lý dự án;
 • Thực hiện soạn thảo, viết chi tiết dự án đầu tư theo như đề cương;
 • Hoàn thiện, in và bàn giao dự án cho chủ đầu tư.
 • Nộp cơ quan có thẩm quyền.

TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Đối với nhà đầu tư TƯ NHÂN. Tiêu chí số một của dự án là mức độ thời gian và tài chính vay như thế nào. Đây được coi là yếu tố tổng quan dự án và cũng là mục tiêu khi thực hiện dự án.

Tuy nhiên đây cũng chỉ dừng ở yếu tố đánh giá. Thực tế thì một dự án đầu tư xây dựng công trình thường rất gian dài. Đây là yếu tố chịu tác động vừa chủ quan và khách quan thế nên việc đi đến được các cơ hội thuận lợi hoặc thách thức phải đương đầu mà trước khi đầu tư là điều không tránh khỏi.

Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng đòi hỏi người có kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục dự án. Người lập dự án đầu tư xây dựng công trình phải có kiến thức về pháp luật, kinh tế, kỹ thuật.

Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp với trình độ cao trong lĩnh vực: Tư vấn đầu tư công trình xây dựng, tư vấn tài chính công trình lập dòng vốn, tính các hệ số sử dụng vốn….. chắc chắn XD HOÀNG GIA sẽ làm hài lòng khách hàng dù khó tính nhất.

PHẦN II: DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DO BỘ PHẬN PHÁP LÝ CÔNG TY XÂY DỰNG HOÀNG GIA CUNG CẤP.

Dịch vụ lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng là một trong các dịch vụ chuyên của XD HOÀNG GIA cung cấp nhằm đưa ra giải pháp để thực hiện toàn bộ các nội dung liên quan đến lập dự án đầu tư bao gồm : thu thập thông tin về dự án đầu tư, đánh giá hiệu quả dự án, viết dự án đầu tư, trình dự án đầu tư đến cấp thẩm quyền, bảo vệ dự án đầu tư đến khi đạt.

Công ty XD HOÀNG GIA có đội ngũ nhân viên bài bản gồm các Kỹ sư xây dựng, kỹ sư kinh tế xây dựng trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, Cử nhân kinh tế Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh, Cử nhân luật Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh, Đại học quốc gia thành Phố Hồ Chí Minh…. được đào tạo bài bản từ trường lớp đến kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực lập dự án công trình xây dựng, tư vấn dòng thu tài chính doanh nghiệp với công trình xây dựng, tư vấn đầu tư công trình xây dựng……

Chúng tôi chuyên thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng, dự án đầu tư chung cư TƯ NHÂN cam kết thực hiện hồ sơ đúng thời hạn.

TẠI SAO LẠI CHỌN XD HOÀNG GIA LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 1. Doanh nghiệp bạn đang cần lập dự án đầu tư xây dựng. Hợp thức hóa quy trình xây dựng công trình.
 2. Bạn muốn tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc tìm hiểu cách lập dự án đầu tư xây dựng?
 3. Bạn muốn thời gian hoàn thành dự án và xin giấy phép chấp thuận dự án đầu tư nhanh chóng.?
 4. Muốn hợp thức hóa dự án, vay vốn ngân hàng ?

Dự án đầu tư của bạn phức tạp, nhân sự của bạn không thể thực hiện được. Hãy để dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư XD HOÀNG GIA giúp doanh nghiệp bạn.

CÔNG VIỆC CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 • Xác định mục đích của việc lập dự án
 • Cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến dự án
 • Hỗ trợ cung cấp các thông tin để lập dự án: Địa điểm đầu tư, cách lấy nguồn vốn khi lập dự án đầu tư xây dựng, tổng vốn đầu tư, các hạng mục đầu tư, tiến độ đầu tư, công nghệ đầu tư, danh mục các sản phẩm, dự kiến định mức chi phí nguyên vật liệu, dự kiến về tổ chức quản lý, thời gian thực hiện …
 • Thời gian hoàn thành việc cung cấp dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng từ khâu khảo sát đến nộp hồ sơ, bảo vệ dự án từ 01 tháng đến 03 tháng.

CÁC DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – XD HOÀNG GIA

 • Lập dự án đầu tư công trình dân dụng: trường học, bệnh viện, chung cư……
 • Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • Dịch vụ lập dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho bãi, khu công nghiệp…..
 • Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật – thiết kế bản vẽ thi công……
 • Thiết kế quy hoạch tổng thể.

Sử dụng dịch vụ lập dự án đầu tư các công trình xây dựng của Công ty XD HOÀNG GIA hoàn toàn yên tâm. Sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn chắc chắn sẽ làm bất kỳ quý khách nào đến với công ty đều rất hài lòng.

CHI PHÍ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TƯ NHÂN

 • Phí lập dự án đầu tư phụ thuộc vào mục đích lập dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư. Biểu phí dịch vụ lập dự án đầu tư xây dựng được công ty tính toán theo thương lượng giữa chủ đầu tư và công ty.
 • Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng của XD HOÀNG GIA sẽ mang lại cho khách hàng nhiều lợi ích, mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng.
 • Với việc lựa chọn và sử dụng dịch vụ lập dự án đầu tư của XD HOÀNG GIA. Quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí.
 • Ngoài ra sau khi thực hiện lập dự án đầu tư công ty sẽ thực hiện xin giấy phép xây dựng hộ khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 • Tên giao dịch: CÔNG TY XÂY DỰNG HOÀNG GIA
 • Địa chỉ: Trụ sở: 2 Ngô Đức Kế – P. Bến Nghé – Q1 – TP.HCM – VN
 • PGD: Nhà Dân Dụng SONG HÀNH 56/57D Song Hành – P.TMT – Q12– TP.HCM. Hotline:0911.396.006 – Điện thoại: 0868.365.877
 • Điện thoại: 0822.456.686 Fax : 08222.166.27 Hotline: 0903.34.66.89

 

Advertisements

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: