Hồ sơ xin phép xây dựng nhà xưởng

PHẦN I: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC XIN PHÉP XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG KHÁCH HÀNG TỰ LÀM

Với dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng trong khu công nghiệp BỘ PHẬN PHÁP LÝ XD HOÀNG GIA thì năm nào thấy nhu cầu xây dựng nhà xưởng lại lớn đến thế. Với bài viết này Dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng BỘ PHẬN PHÁP LÝ XD HOÀNG GIA xin được giới thiệu đến mọi tổ chức cá nhân đang có nhu cầu xin phép xây dựng nhà xưởng:

Thủ tục xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp hiện nay.

Thủ tục xây dựng nhà xưởng trong khu công nghiệp;

Bản vẽ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng;

Quy định về xây dựng nhà xưởng;

Xin giấy phép xây dựng ở đâu;

Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà xưởng như thế nào;

Xin giấy phép xây dựng nhà xưởng – cấp phép xây dựng nhà tiền chế – dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng

Xin giấy phép xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp

Việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất vườn đều không được nhà nước công nhận. Chính vì thế nếu bạn đang muốn xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp, đất vườn thì tốt nhất nên bỏ thêm một chút tiền xin lên đất thổ cư, kinh doanh…. Để tránh các rắc rối sau này, khi có đoàn kiểm tra việc xin giấy phép xây dựng nhà xưởng.

Khi đó đất xin giấy phép xây dựng nhà xưởng phải được xin chuyển mục đích sử dụng trước. Sau đó mới tiến hành xin phép xây dựng. Hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tuân theo quy định Luật Đất đai 2013 gồm:

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nộp tại UBND quận.

Nếu UBND quận xem xét đủ điều kiện sẽ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp này sẽ phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sau khi đã được chuyển mục đích sử dụng đất. Công ty nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà xưởng để được cấp phép.

Xin giấy phép xây dựng nhà xưởng trong khu công nghiệp

Quan trọng nhất khi xin cấp phép xây dựng nhà xưởng trong khu công nghiệp là phải có:

+ Quyết định đầu tư;

+ Quyết định giao đất, cho thuê đất.

Hồ sơ xin phép xây dựng nhà xưởng gồm những gì

 Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (01 bản chính theo mẫu)

– Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (01 bản sao y công chứng)

– Bản vẽ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng (02 bộ chính, xem hồ sơ bên dưới)

– Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm (01 bản chính);

– Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường (01 bản sao y công chứng);

– Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế (bản sao có chứng thực);

– Chứng chỉ hành nghề của chủ trì các bộ môn thiết kế (bản sao có chứng thực);

– Đối với trường hợp lắp đặt thiết bị hoặc kết cấu khác vào công trình đã xây dựng, nhưng không thuộc sở hữu của chủ đầu tư thì phải có bản sao có chứng thực Hợp đồng với chủ sở hữu công trình.

Hồ sơ xây dựng nhà xưởng trong khu công nghiệp cần bổ xung thêm

– Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, ý kiến bằng văn bản về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

-Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư (01 bản sao);

Bản vẽ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng

Do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:

+ Mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/200 – 1/500.

+ Bản vẽ xin giấy phép xây dựng về sơ đồ vị trí công trình.

+ Mặt bằng các tầng, các phòng, các xưởng.

+ Bản vẽ mặt đứng và mặt cắt các tầng, các xưởng.

+ Bản vẽ mặt bằng móng (trường hợp cần thẩm định khi thực hiện thử tục xin giấy phép xây dựng nhà xưởng, nhà ở, chung cư).

+ Bản vẽ chi tiết mặt cắt móng.

+ Bản vẽ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng thể hiện sơ đồ cấp thoát nước, cấp điện.

+ Bản vẽ sơ đồ đấu nối với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của công trình (giao thông, thoát nước);

+ Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật về PCCC;

+ Đối với trường hợp xin phép sửa chữa nhà xưởng thì phải có các bản vẽ về vị trí, hạng mục cần cải tạo, nếu có ảnh hưởng đến kết cấu công trình thì phải có báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng kết cấu cũ liên quan đến các hạng mục cải tạo và các biện pháp gia cố xác định đủ điều kiện để sửa chữa, cải tạo, kèm theo ảnh chụp hiện trạng công trình xin phép cải tạo và công trình lân cận.

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Bước 1: Nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng

Chủ đầu tư tiến hành nộp một bộ hồ sơ tại UBND quận theo giờ hành chính:

  • Từ thư 2 – 6: từ 8h -11h30 và chiều là 1h – 5h
  • Thứ 7: từ 8h đến 11h30

Bước 2: UBND tiếp nhận và đánh giá sơ bộ

+ Sau khi xem xét sơ bộ hồ sơ quy định các mẫu văn bản, theo thứ tự, số lượng nếu đáp ứng sẽ cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

+ Trường hợp nếu hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng đăng ký còn thiếu sẽ hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ cấp giấy phép xây dựng

+ Trong thời gian làm việc 07 ngày. Hồ sơ phải được trình cơ quan chuyên môn thẩm định và kiểm tra thực địa. Sau đó xem xét các tài liệu còn thiếu, không hợp lệ hay không phù hợp thực tế. Nếu thiếu, sai thông báo cho Chủ đầu tư xây dựng 1 lần bằng văn bản để bổ xung.

+ Việc thông báo cho Chủ đầu tư về các giấy tờ cần bổ xung, thay đổi được thực hiện tối đa 05 ngày. Sau khi có kết quả thực địa, để Chủ đầu tư hoàn tất hồ sơ bổ xung.

+ Trong trường hợp nếu hồ sơ bổ xung vẫn còn thiếu thì trong thời gian 03. Phòng quản lý đô thị sẽ thông báo về việc không cấp giấy phép xây dựng và nêu rõ nguyên nhân.

Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả và đóng lệ phí theo quy định

Sau khi ra xong giấy phép xây dựng thì theo thời gian quy định ghi tại phiếu hẹn Chủ đầu tư phải đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận để lấy Giấy xin phép xây dựng theo quy định.

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp

Xin giấy phép xây dựng nhà xưởng ở đâu

+ Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cấp phép xây dựng nhà xưởng cho các đơn vị sử dụng đất thuộc ranh giới của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện các yêu cầu thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng;

+ Ủy ban nhân dân: cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị; nông thôn, giấy phép xây dựng nhà xưởng do địa giới hành chính mình quản lý. Tại các thành phố lớn như Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Biên Hòa thì xin giấy phép xây dựng tp hcm hay Bình Dương dường như thủ tục lại càng đơn giản hơn do trong các năm vừa qua nhà nước ta đã ngày càng cải thiện các dịch vụ công cho người dân.

Thời gian xin phép xây dựng nhà xưởng trong khu công nghiệp hay ngoài hiên nay

+ Đối với xin giấy phép xây dựng nhà xưởng thì thời gian không quá 15 ngày theo quy định mới.

+ Trường hợp phải xem xét thêm hồ sơ. Cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do. Đồng thời báo cáo đơn vị quản lý trực tiếp xem xét nhưng không quá 10 ngày làm việc.

+ Trường hợp nếu quá thời gian trong giấy biên nhận. Cơ quan có thẩm quyền không có trả lời thì chủ đầu tư được phép xây theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định theo đúng hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng.

Trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng công trình

Trong thời gian 30 ngày trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hạn. Công trình chưa khởi công thì chủ đầu tư phải xin gia hạn giấy phép xây dựng.

Mỗi giấy xin phép xây dựng chỉ được gia hạn đúng 1 lần.

Thời gian gia hạn không quá 6 tháng.

Nếu hết 6 tháng đó mà chủ đầu tư không tiến hành xây dựng. Thì phải nộp hồ sơ để tiến hành xin giấy phép xây dựng mới.

Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà xưởng

PHẦN II: DỊCH VỤ XIN PHÉP XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG DO BỘ PHẬN PHÁP LÝ CÔNG TY XÂY DỰNG HOÀNG GIA CUNG CẤP

Chỉ cần với một cuộc gọi dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng …của công ty sẽ thực hiện toàn bộ thủ tục pháp lý, hồ sơ xin phép, khảo sát thực địa…. giúp khách hàng mà Quý khách hàng.

  1. Những công việc chúng tôi sẽ giúp Quý khách

Tư vấn để xin được giấy phép xây dựng nhà xưởng trong bao gồm:

 Các điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng nhà xưởng trong khu công nghiệp và bên ngoài ;

– Thủ tục cấp phép xây dựng nhà xưởng trong khu công nghiệp;

– Hồ sơ cấp phép xây dựng nhà xưởng trong khu công nghiệp;

– Bản vẽ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng;

– Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà xưởng;
  1. Đại diện Quý khách hàng thực hiện các công việc
– Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền;
– Chuẩn bị mọi thủ tục, hồ sơ pháp lý cần thiết khi tiến hành thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà xưởng.
– Thay mặt khách hàng nộp và lấy kết.
  1. Hỗ trợ khách hàng sau xin giấy phép xây dựng nhà xưởng
– Làm việc thêm với cơ quan Khu công nghiệp hay cơ quan nhà nước có liên quan đến giấy phép;

– Cung cấp các tài liệu, văn bản pháp luật cần thiết khi cần;

– Liên hệ các bên khác khi Chủ đầu tư yêu cầu.

Quy trình thực hiện hồ sơ xin phép xây dựng của Bộ Phận Pháp Lý XD HOÀNG GIA

Đến với Công ty Bộ Phận Pháp Lý XD HOÀNG GIA. Mọi thủ tục xin phép xây dựng nhà xưởng đều được thực hiện nhanh chóng gọn gàng.

Bước 1: Nhận hồ sơ và tư vấn giải pháp cho khách hàng.

Bước 2: khảo sát thực tế để đánh giá hồ sơ.

Bước 3: Lập hồ sơ xin phép xây dựng cho Quý khách hàng.

Bước 4: Thay khách hàng nộp hồ sơ và giao nhận kết quả đến tay Quý khách hàng.

Bước 5 : Thanh lý hợp đồng dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng.

Chú ý: Thời gian bàn giao Giấy xin phép xây dựng là 30 ngày. Kể từ khi có đủ giấy tờ hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Thực hiện theo chính sách “Chìa khóa trao tay xin giấy phép xây dựng” mọi thủ tục hồ sơ đều được công ty làm từ a đến z.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

  • Tên giao dịch: CÔNG TY XÂY DỰNG HOÀNG GIA
  • Địa chỉ: Trụ sở: 2 Ngô Đức Kế – P. Bến Nghé – Q1 – TP.HCM – VN
  • PGD: Nhà Dân Dụng SONG HÀNH 56/57D Song Hành – P.TMT – Q12– TP.HCM. Hotline:0911.396.006 – Điện thoại: 0868.365.877
  • Điện thoại: 0822.456.686 Fax : 08222.166.27 Hotline: 0903.34.66.89

 

Advertisements

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: